Newsy ze świata

Wiadomości z całego świata

Ekonomia

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

Informacje (信息财政)  190 milionów inwestorów Według informacji Komisji Regulacji Papierów Wartościowych Chin (中国证券监督管理委员会) liczba zarejestrowanych rachunków giełdowych indywidualnych inwestorów w Chinach przekroczyła 190 milionów. 97% spośród tych inwestorów lokuje swoje oszczędności w małych i średnich firmach, których wartość rynkowa jest…

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

Informacje (信息财政)  Juan międzynarodowy Według raportu centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行) dotyczącego procesu umiędzynaradawiania RMB, udział chińskiej waluty w globalnych rezerwach walutowych na koniec czerwca 2021 roku osiągnął poziom 2.5%. To zdecydowanie kontrastuje z faktem, iż Chiny są drugą potęgą…

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

Informacje (信息财政)   Kolejny element systemu emerytalnego Powstaje kolejny fundusz, która będzie współtworzył nowy chiński system zabezpieczenia emerytalnego.  Chińska Komisja Regulacyjna ds. Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行保险监督管理委员会) ogłosiła rozpoczęcie procesu rejestracji spółki, która będzie nosić nazwę Państwowy Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych Co.,…

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

Informacje (信息) Giełda w Pekinie Prezydent Xi JinPing 习近平 odpalił prawdziwą „bombę”. A stało się to 02 września podczas przemówienia, które Xi wygłosił z okazji otwarcia Międzynarodowych Targów Handlu Usługami w Chinach 2021  (2021年中国国际服务贸易交易会), a podczas którego zapowiedział utworzenie Giełdy…

Chiny: Finanse – Banki – Kapitał (财政-银行-资本)

Informacje (信息) Szanghaj – międzynarodowe centrum finansowe Rząd Szanghaju przyjął plan stworzenia podstaw dla funkcjonowania międzynarodowego centrum finansowego, które ma służyć rozwojowi gospodarki wysokiej jakości, intensyfikacji umiędzynarodowienia RMB i alokacji aktywów finansowych. Plan ten ma zostać opracowany do końca 2025…

Opublikowane w newsy