Newsy ze świata

Wiadomości z całego świata

Historia

Dynastia Yuan – okres mongolskiego zwierzchnictwa

Imperium mongolskie podporządkowało sobie rozległe tereny Azji Środkowej, południową Syberię, Bliski Wschód oraz krańce wschodniej Europy, tworząc tym samym jedno z największych państw w historii. Z inicjatywy przywódcy Mongołów, Kubilaja, głównym ośrodkiem imperium ustanowiono Chiny ze stolicą w Pekinie. Z…

Opublikowane w newsy

Południowa dynastia Song – wzrost potęgi mongolskiej

Dewastujący najazd Dżurdżenów położył kres panowaniu Północnych Songów, ale nie zamknął historii całej dynastii. Pozostali przy życiu członkowie dworu zbiegli na południe i osiedlili się na wschodnim wybrzeżu dzisiejszej prowincji Zhejiang. Nowym ośrodkiem dynastii został Linan, znany współcześnie jako Hangzhou….

Opublikowane w newsy

Północna dynastia Song – czasy kiedy „malarstwo ceniono bardziej niż kraj”

Dynastia Song została założona w 960 roku przez Zhao Kuangyina, generała Późniejszej Dynastii Zhou. Ustanowienie państwa z umocnioną władzą centralną, rozbudowanymi strukturami administracyjnymi i zreorganizowaną armią położyło kres formowaniu się wojskowych reżimów w regionie. Zjednoczenie kraju w 979 roku ostatecznie…

Pięć Dynastii i Dziesięć Królestw – ostatnia epoka rozbicia w Chinach

Upadek dynastii Tang otwiera kolejny okres rozpadu i chaosu w chińskiej historii. W ciągu trwającego 54 lata rozbicia, Chiny po raz kolejny pogrążyły się w anarchii i chaosie, a na mapie powstały liczne, niezależne państwa. Był to również najkrótszy okres…

Opublikowane w newsy

Środkowy i późny okres dynastii Tang – kres chińskiej świetności

Środkowy okres władzy Tangów charakteryzował się pozornym ładem, którego nie zburzyła nawet przejściowa uzurpacja Wu Zetian. Przybywało ludności, artyści wznosili się na nowe wyżyny sztuki, rozkwitał handel i rzemiosło. Jednakże był to również okres, podczas którego dwór cesarski zaczęła drążyć…

Wczesny okres dynastii Tang – złoty wiek Chin

Panowanie dynastii Tang jest uznawane za najbardziej doniosły okres w dziejach chińskiej historii. Osiągnięcia Tangów stawia się na równi (bądź nawet wyżej) z dokonaniami Hanów. W okresie dynastii Tang rozwinęła się niezwykle chińska sztuka: powstawały wówczas liczne utwory poetyckie, prozatorskie,…

Epoka rozbicia – Chiny pod panowaniem ludów koczowniczych

Początek Dynastii Jin Epoka Trzech Królestw zakończyła się wchłonięciem przez królestwo Wei królestw Shu i Wu. A historia królestwa Wei kończy się z chwilą, gdy w 265 roku Sima Yan, główny doradca państwa, organizuje przewrót i zakłada własną dynastię Jin….

Święto Środka Jesieni, tradycja pełna historii, legend i uczuć

W tym roku, 21 września przypada drugie po Chińskim Nowym Roku najważniejsze tradycyjne święto. To Zhōng Qiū Jié (中秋节). Ma ono niezwykle długą historię, a przez wieki uzyskało wiele nazw, pod którymi znane jest w różnych regionach Chin: Święto Księżyca…

Epoka Trzech Królestw – wojna o hegemonię nad Chinami

Brak stabilizacji politycznej, konflikty wewnętrzne i brutalne zmagania o przejęcie tytułu cesarza sprawiły, że Epokę Trzech Królestw uznaje się za jeden z mroczniejszych okresów chińskiej historii. Kolejne kampanie wojenne potęgowały nieskuteczność wdrażanych środków zaradczych, powodując regres gospodarczy na niespotykaną wcześniej…

Opublikowane w newsy

Wschodnia Dynastia Han – upadek potęgi

Rządy Wschodniej Dynastii Han (zwanej również Późniejszą) rozpoczęły się wraz z powrotem na tron przedstawiciela rodu Liu. Innymi słowy, wraz z przywróceniem tronu prawowitemu władcy powrócił stary ład…oraz stare zmartwienia. Wschodnia dynastia Han nie rozwiązała źródeł problemów swojej poprzedniczki, kontynuując…

Opublikowane w newsy