Newsy ze świata

Wiadomości z całego świata

Historia

Rewolucja kulturalna – dekada terroru w Chinach

Po katastrofalnej w skutkach kampanii Wielkiego Skoku Naprzód Mao Zedong utracił wiele ze swojego autorytetu, nieformalnie odsunięto go od partyjnego przywództwa. Jego miejsce zajęli umiarkowani politycy, którzy za główny cel obrali odbudowanie zrujnowanej gospodarki. Pragnąc odzyskać swoją pozycję, Mao Zedong…

Opublikowane w newsy

Czerwone słońce wschodzi nad Chinami – pierwsze lata ChRL

Komuniści przejęli władzę w fatalnym momencie. Ciągnące się przez 20 lat konflikty całkowicie zdewastowały gospodarkę. Produkcja przemysłowa nie sięgała nawet połowy poziomu sprzed wojny, linie transportowe i komunikacyjne przestały istnieć, rolnictwo było niewydajne i zacofane. Z tego względu oczywistym priorytetem…

Opublikowane w newsy

Wojna domowa (1946-1949) – zwycięstwo Rewolucji Chińskiej

Wraz z zakończeniem wojny na Pacyfiku nastąpił gwałtowny wzrost politycznych napięć pomiędzy GMD i komunistami. Obie strony były gotowe wznowić działania wojenne, skazując wyniszczony kraj na dalsze cierpienia. Konflikt ciągnął się przez trzy lata i był niejednokrotnie zaskakujący w swoim…

Opublikowane w newsy

Wojna chińsko-japońska — krwawe pokłosie japońskiego nacjonalizmu

Wojna chińsko-japońska wciąż tkwi w narodowej pamięci Chińczyków niczym drzazga pod skórą. Krwawa okupacja, będąca preludium do dramatu, który miał wkrótce ogarnąć Europę, trwała osiem lat. Konflikt pochłonął setki tysięcy niewinnych istnień i zdewastował ubogi kraj. Japończycy zakładali, że chaos…

Opublikowane w newsy

Dekada Nankińska – rządy Guomindangu

Wygrana Guomindangu nie uspokoiła chaotycznej sytuacji politycznej Chin. Wciąż trwała krwawa wojna domowa, podsycana narastającym konfliktem pomiędzy komunistami i rządem w Nankinie. Brak stabilizacji uniemożliwiał wdrożenie przemian społecznych i modernizacji, a większość mieszkańców Chin znalazła się na skraju nędzy, żyjąc…

Opublikowane w newsy

Ekspedycja Północna – rozłam wewnątrz Guomintangu

Po nieoczekiwanej śmierci Sun Yat-sena, kierownictwo nad partią przejął Czang Kai-Shek, pozornie kontynuując realizacje pierwotnych planów Ojca Narodu. We współpracy z komunistami rozpoczęto Ekspedycję Północną, której celem było sukcesywne rozbijanie kolejnych sił militarystów. W tym czasie pogłębiał się kryzys w…

Opublikowane w newsy

Sojusz GMD i KPCh – przygotowania do wojny

Wraz z rozwojem walk wewnętrznych Guomintang został wykluczony z areny politycznych zmagań. Wszystkie wcześniejsze koncepcje Sun Yat-sena musiały zostać odsunięte na dalszy plan. Za najważniejszy cel obrano zakończenie wojen generałów (militarystów) oraz przekształcenie Guomintangu w prawdziwą siłę polityczną. W tym…

Opublikowane w newsy

Ruch 4 Maja – społeczne przebudzenie Chin

Podczas gdy kraj rozrywały wewnętrzne spory i konflikty, środowiska inteligencji nie ustawały w wysiłkach, aby naprowadzić Chiny na właściwe tory. Od upadku Qingów minęła już prawie dekada, a kultura kraju wciąż grzęzła w okowach klasycyzmu. Znaczna część ludności pozostawała niepiśmienna,…

Opublikowane w newsy

Rządy ugrupowania Beiyang – Chiny w rękach militarystów

Ustrój polityczny Republiki Chińskiej był daleki od pierwotnej wizji Sun Yat-sena. Podczas swojej krótkiej prezydentury, Yuan Shikai uformował fundamenty dla rządów autorytarnych, zwiększając zakres kompetencji armii i ograniczając uprawnienia organów władzy centralnej. W rezultacie, po jego śmierci Chiny wkroczyły w…

Opublikowane w newsy

Pierwsze lata Republiki Chińskiej – autorytarne rządy Yuan Shikaia

Nowo powstała Republika Chińska stanęła przed trudnym wyzwaniem ukształtowania rządów parlamentarnych, w kraju z długą tradycją monarchii absolutnych. Tymczasowym prezydentem państwa mianowano byłego dostojnika Qingów, Yuan Shikaia, którego chęć zdobycia pełni władzy miała uczynić to zadanie jeszcze trudniejszym. Spór między…

Opublikowane w newsy